About

English (Scroll down for norwegian)
– – –

My dream as a little boy was to become a professional football player. I worked hard to achieve my goals and trained a lot on my own. Trained a lot on technique, passes and movement in my youth .Was picked up by Viking coach Tony Knapp after a football school there and hoped to develop under his leadership but when Kjell Schou Andreassen became the new coach there was no place for Torgersen in his squad. The transition from Sokndal in level 6 to Viking in the elite was maybe too high and it stopped after 3mnd with the disciplinary Schouen.

The motivation to become a professional football player sank then and I settled as a player in the local league. Here I achieved a lot of pleasure and I’ve played for some great clubs like Sola IL, SIF, EIK, and my home club Sokndal, SIK.

During this time I was of cause very interested in music. My parents who had played in a band in their youth bought me an acoustic guitar. My dad played the trumpet and my mum whose from Copenhagen was the singer in the band. She performed on various stages in her early youth in the Danish capital. Her aunt Grete and her cousin Tom were also artists who had made records witch they played on the Danish radio. I am proud to have “ uncle “ Tom with me on one of my songs. The song “ Lige her om hjørnet “ we sing together and this is a song they play on the radio station NRK Rogaland.

I went to Helge Sørvåg to learn to play the guitar and he toughed me the basic chords. After a while I was on an audition for a local group. They gave me the message to come back again when I practice just as much on the guitar as I did on the ball! I got a guitar book with all the Beatles songs from Terje Hovland and then it all became much more fun to play. Then I started making amateur recordings on cassettes . This was fun and I hoped I would get the chance to record my own songs in a professional sound studio one day.

Klepp Sound Studio who was run by the producer and musician Gunnar Tønnessen applied in 1996 for artists in our district who wanted to participate on a cd record to show the variation we have here. I applied with the song “ ein heilt ny dag “ and this was in a way the start of what I had dreamt of .

After this it’s been 6 cd recordings in his sound studio under his skilled competent and creative leadership. He has been a fantastic teammate under each recording and I am forever thankful.

In the beginning of the nineties the band “ Nabo`n T Larsen “ was started with Bent Haaland as the leader and front man. I came along in the early faze and my dream of playing in a band became a reality. It was great playing in a real pop/rock band and we had a lot of fun.

After a while the keyboardist Sigve Sandsmark came in to the band and we became good friends. We played together in the band for some years before I left to try out my own new songs. When Sandsmark was asked to play in a wedding autumn 96 he asked me if I wanted to play with him. And that’s how the duo Santor came into existence. Since then we have played together!

After five solo projects were my best friend Sigve also has participated the 6th Aaron records recording became a 100% Santor Record. In Christmas 2008 the record “ These heartbreak days “ was released .

The process of making new songs and taking them to the studio is a fantastic feeling. The creative power is just so great that it is next to impossible to stop now.

Regards
Brian Torgersen

– – – – – – – – – – – – – – – – – –


Norsk
– – –

Som liten gutt var drømmen å bli profesjonell fotballspiller. Jeg jobbet hardt for å oppnå dette, og trente mye på egenhånd. Trente mye teknikk, pasninger og bevegelse i ungdomsårene. Ble plukket opp av Vikingtrener Tony Knapp etter en fotballskole i regi av Viking, og håpet var å utvikle seg gradvis under hans ledelse, men da Kjell Schou Andreassen overtok laget ble det ikke plass til Torgersen i troppen hans. Overgangen fra spill for Sokndal i 6.div til eliten ble nok for markant, og det ble med et 3.mnd langt opphold under den disiplinære Schouen.

Trente også et halvt år med Vikingguttene på Stavanger stadion i forkant av overgangen. Kanskje ble det for mye den gang, for motivasjonen til å bli profesjonell spiller dalte, og jeg slo meg til ro med å være en spiller i lokalfotballen. Her har jeg opplevd mange gleder, og fått spille for noen flotte klubber som Sola IL, SIF, EIK og klubben i mitt hjerte Sokndal, SIK.

I denne tiden med trening var jeg selvsagt også opptatt av musikk, og hadde da også fått en akustisk gitar av mine foreldre som i ungdommen spilte i band. Min far spilte trompet og min mor som er fra København var sangerinne. Hun stod tidlig på scener i den danske hovedstad. Hennes tante Grete og fetter Tom hadde plateutgivelser bak seg, og sangene deres ble spilt på dansk radio. Jeg er stolt over å ha ”onkel” Tom med på en av mine innspillinger. Sangen ”Lige her om hjørnet”, synger vi sammen, og dette er en sang NRK Rogaland spiller hver vår!

Jeg gikk på gitarkurs hos Helge Sørvåg, og lærte de grunnleggende grepene. Etter en stund skulle jeg prøvespille for en lokal gruppe, og fikk da beskjed om å komme tilbake når jeg øvde like mye på gitaren som jeg trente med ballen!
Da jeg fikk en gitarbok av Terje Hovland med alle sangene deres, ble det straks gøyere å spille. Begynte da å lage helt amatørmessige innspillinger på kassetter, der jeg la lyd oppå hverandre.
Dette ga mersmak, og jeg håpte at jeg en dag skulle spille inn eget materiale i et profesjonelt platestudio.

Klepp lydstudio, som ble drevet av produsent og musiker Gunnar Tønnesen, inviterte i 1996 artister i distriktet til å bli med på en plateinnspilling for å vise mangfoldet her i Dalane. Jeg slengte inn en søknad og mitt bidrag het ”Ein heilt ny dag”. Dette ble på en måte starten på det jeg hadde drømt om.

Etter dette har det blitt seks plateinnspillinger i hans studio og med labelen Aaron records. 63 sanger er spilt inn i studioet under hans kyndige, dyktige og kreative ledelse. Han har vært en fantastisk medspiller under hver produksjon, og jeg er evig takknemlig !

På begynnelsen av 90-tallet oppstod bandet ”Nabo`n T Larsen”, med Bent Haaland som frontfigur og primus motor. Jeg ble med helt i startfasen, og drømmen om å spille i band ble virkelig. Det var kjempekult å spille i et ordentlig pop/rock band. Etter hvert kom keybordist Sigve Sandsmark også med, og vi ble gode venner! Det ble noen år sammen før jeg forlot bandet for å satse på egne låter. Da Sandsmark skulle spille i et bryllup høsten 96, spurte han om jeg ville være med, og sånn oppstod duoen Santor. Siden den gang har vi spilt sammen!

Etter fem soloprosjekter der Sigve også har bidratt, ble den 6. Aaron records innspillingen en ekte Santor plate. Julen 2008 kom platen ”These heartbreak days”, der vi samarbeidet tett om de 10 sangene.

Prosessen med å komponere musikk, lage nye sanger og å gå i studio, er helt enestående. Den kreative kraften er så fantastisk at det kan umulig stoppe med dette!

– Brian Torgersen

(comments disabled)